Holland – here we come!

Dette års firmaudflugt går til Holland!! Og vi glæder os 🙂

I efterhånden nogle år har vi talt om, at vi godt kunne tænke os at tage hele bandet med på en tur til udlandet. Ganske vist tager vi én gang om året til Sydslesvig i en weekend; men nu havde vi et ønske om et helt andet land, og hvad var så mere naturligt end at slå ‘kloen’ i vores hollandske kollega, han måtte da om nogen kunne opstøve nogle gode kontakter i hjemlandet – og så kan han jo sproget, hvilket bestemt heller ikke er at foragte 😉

I februar blev det således besluttet, at vores firmaudflugt i år går til Johns fødeegn (omegnen af Leuwaarden i Friesland).

Om mindre end 2 uger går det løs!! På nuværende tidspunkt er vi 41 personer, der skal af sted. Af disse spiller 31 med i orkesteret, resten er hjælpere, ægtefæller, forældre eller andet. Der er endda rygter om, at der er én mere, som kunne være overordentligt interesseret i at komme med – vi har endnu et par ledige pladser i bussen, så det kan godt lade sig gøre :o)

De seneste 3 måneder har John, Kirsten og Marianne været fuldt beskæftigede med planlægningen af turen. Sidste uge kunne vi således omdele deltagerliste, pakkeliste, program og info omkring forsikringer og bagage. Repertoireliste og skitse over, hvem der skal sidde hvor i orkesteret, er under bearbejdning og forventes udleveret i denne uge.

Menuen er også på plads, og nu er vi i gang med de tilsyneladende endeløse lister over ting, der skal udlånes, hentes, købes etc. Godt nok er det en stor bus, vi har fået stillet til rådighed; MEEEEN der er jo nok trods alt også grænser for, hvad vi kan få plads til – der skulle jo også gerne være plads til deltagerne med deres habengut og instrumenter 🙂

Og nu skal vi kun sove 11 gange, før det går løs!! 🙂