Storvask af messinginstrumenter

For at sikre, at de “fremmede” instruktører på dette års Orkesterkursus ikke skulle falde i svime over eventuelle beskidte instrumenter fra Kibæk, blev der foranstaltet storvask af samtlige elevinstrumenter.

Og for at eleverne også selv skulle få en slags forståelse for indmaden af f.eks. en kornet, fik de skam lov til SELV at gøre deres egne instrumenter rene – under behørig overvågning af dirigenten.

Hvad dirigenten ikke havde forudset var, at elevernes nysgerrighed bl.a. også udartede sig i at teste, hvor meget vand der kunne være i en Bb-tuba!!! RIGTIGT meget vand, skulle vi hilse og sige, for på et tidspunkt mistede eleverne grebet om det fyldte instrument, så vandet skvulpede over! Så ud over at vi fik rene elev-instrumenter, så var det også ganske rene elever, der blev sendt hjem, OG toiletterne fik en hovedrengøring med alt det tuba-vand :o)